Som i dag, må arbeidstakeren dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring. Denne må fremlegges for arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Nytt er det også at all ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp overføres til neste ferieår. Tidligere gjaldt dette ikke når årsaken til at ferien ikke var avviklet var sykdom eller omsorgspermisjon, men arbeidsgiver kunne kreve overført 12 dager som ikke var overført på grunn av sykdom. 

De nye reglene gjelder kun for lovbestemt ferie. ”Den 5. ferieuken” og annen ferie som eventuelt er tariffavtalt omfattes i utgangspunktet ikke.

Endringene i ferieloven kommer som følge av at det har skjedd endringer i EU-retten.

Les mer i Compendia. (Innloggingstjeneste kun for Spekters medlemsvirksomheter)