I oppfordringen skriver Spekter og LO Stat videre følgende:

Vi viser til at det i denne spesielle situasjonen, kan være behov for å endre arbeidsplaner raskere, jobbe andre tider på døgnet/uken og jobbe mer og annerledes enn ellers. Vi oppfordrer derfor de lokale parter om å finne hensiktsmessige avtaleløsninger basert på prinsippene i Hovedavtalen og innenfor rammene i lov- og avtaleverk.

LO Stat og Spekter mener det er viktigere enn noen gang at de lokale parter i fellesskap finner løsningene for den enkelte virksomhet.

Dersom en av partene mener det er behov for det, er vi som sentrale parter klare til å bistå dere. Dere kan når som helst kontakte oss på vanlig måte for å få bistand i arbeidet med avtaleinngåelser.

Vi minner for øvrig om at dersom det er behov for å fravike innholdet i overenskomstene, så må dette godkjennes og protokolleres av de sentrale parter, altså LO Stat og Spekter.

Når det gjelder helseforetakene, er det en egen prosess mellom Spekter, LO Stat og berørte forbund sentralt.

Last ned fellesoppfordringen her. (PDF, 61KB)