Departementets forslag er ute på høring i disse dager.

- Vi er selvsagt opptatt av lovlige innleieforhold og at de innleide får det de har krav på. Problemet med forslagene er at jussen her krever en bevisførsel som ligger langt utenfor det som kan sikres ved alminnelig tilsynsvirksomhet, sier analyse- og utredningsdirektør i Spekter, Kristin Juliussen.

Hun viser til at domstolene ofte trenger flere rettsdager for å belyse slike saker godt nok og at tilsynsorganer ikke er innrettet for slike oppgaver.

- Dette er feil bruk av Arbeidstilsynets ressurser, og medfører også et rettssikkerhetsproblem ettersom virksomhetene kan risikere å få pålegg og gebyrer basert på for tynt grunnlag, sier hun.

Spekters høringssvar:

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.