Den nye SSB-rapporten «Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring», viser at det blir svært stor mangel på fagarbeidere, lærere og sykepleiere frem mot 2030. Samtidig blir det et stort overskudd på mange grupper med høyere utdanning.

De som kun har fullført grunnskole og innvandrere med ukjent utdanningsbakgrunn vil få store problemer på arbeidsmarkedet, fordi det ikke er nok jobber til disse.

- Dette viser nok en gang hvor viktig det er at vi fremover klarer å redusere frafallet i videregående opplæring. Yrkesfagene må styrkes, og ungdom må motiveres til å velge en utdanning det er behov for. Det er bra for samfunnet, og ikke minst for den enkelte som da har større mulighet for å få jobb og kunne forsørge seg selv, sier Bratten.

Bratten påpeker at utdanningssystemet fremover bør dimensjoneres mer med tanke på hva samfunnet trenger.

- Vi risikerer at store og viktige samfunnsområder mangler arbeidskraft, samtidig som noen er underkvalifisert fordi de har hoppet av utdanning for tidlig, og mange er over- eller feilkvalifisert og dermed ikke får brukt kompetansen sin fordi arbeidslivet ikke etterspør den, sier Bratten.

 SSB konkluderer med at det fram mot 2030 vil bli et stort overskudd på de med bachelorutdanning i økonomisk-administrative fag, samfunnsfag, humanistiske og estetiske fag, ingeniører og andre helse- og sosialfag enn sykepleiere og vernepleiere. Samtidig blir det et stort underskudd for de med lærerutdanning og sykepleierutdanning.

Det blir også et overskudd på hele 90 000 for de med masterutdanning. Særlig stort blir overskuddet innen økonomisk-administrative fag. Innen en del naturvitenskapelige fag, samfunnsfag, og humanistiske og estetiske fag vil det også bli noe overskudd. For sivilingeniører blir det en bedre balanse.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding her, og SSBs rapport her.