FARVE er NAVs program for forsøksvirksomhet innen arbeid og velferd. Årets FARVE-konferanse handlet blant annet om hva arbeidslivet vil trenge i fremtiden, om hvilke jobber som forsvinner og hvilke som oppstår.

- Det vi i hvert fall vet, er at i tillegg til fagkunnskap, vil samhandlings- endrings og utviklingskompetanse være enda viktigere i arbeidslivet fremover enn det er i dag, sa Bratten.

Bratten minnet også om at kompetanse henger nøye sammen med kontinuitet.
- Flest mulig må jobbe heltid, i arbeidslivet er det viktig å være tilstede for å henge med på utviklingen, sa Bratten og påpekte at i dag jobber 40 prosent av kvinnene og 14 prosent av mennene deltid.