Bratten deltok i diskusjon med Harald Magnus Andreassen fra Swedbank og Morten Andreas Meyer fra First House etter at finansminister Siv Jensen hadde presentert statsbudsjettet for 2015.

Kritisk til ostehøvelkutt 

Bratten var imidlertid kritisk til om regjeringens foreslåtte ostehøvelkutt på 0,5 prosent i statlige virksomheters driftsmidler for neste år er det mest hensiktsmessige virkemiddelet for effektivisering.
- Jeg er sterk tilhenger av effektivisering og avbyråkratisering, men et flatt kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter oppleves som lite målrettet,sa Bratten.

Hun understreket at effektiviseringspotensialet er veldig ulikt i de forskjellige virksomhetene.
- Noen kunne kanskje  ha kuttet mer, andre har kanskje allerede kuttet mye i inneværende år slik at ytterligere 0,5 prosent blir kritisk.

Konsensus om endringsbehov er viktig

Bratten berømmet for øvrig regjeringen for å ta trepartssamarbeidet alvorlig.
- Det er avgjørende for produktivitetsvekst at vi kan gjennomføre reformer i konsensus også i årene som kommer, sa Bratten.