Solheim kunne fortelle at vi lever på det lykkeligste tidspunkt i verdenshistorien. 130 000 bringes ut av ekstrem fattigdom hver dag.

- Dette er et helt annet inntrykk enn det folk flest har. Forventet levealder i dag er 72 år, da jeg ble født var det 46 år. Glem at det var bedre før. Gjennomsnittsbeboeren på jorda har det mye bedre nå enn noen gang før, sa Solheim.

Må se miljø og utvikling under ett

Solheim viste til at vi har lykkes med mye. Utfordringer som hull i ozonlaget og sur nedbør er løst. Han pekte på tre faktorer som må virke sammen. For det første opinion – mennesker som sier de ønsker forandring. For det andre modige politikere. For det tredje et næringsliv som finner de tekniske løsninger vi trenger.

- Det er ikke sånn lenger at vi ser miljø og utvikling hver for seg. Nå kan miljøvennlige alternativer konkurrere med kull og olje. I et land som India går de drastisk i retning av solenergi. Vi har nå også fått den første soldrevne flyplassen på jorda. Det gir grunn til optimisme og håp, sa Solheim

Dere kan gjøre mye, sa Solheim, og henvendte seg direkte til deltakerne på Spekterkonferansen.

- Bruk innkjøpsmakt dere har. Sett mål for å kjøpe de mest miljøvennlige produktene. Ta i bruk delingsøkonomien, og omfavn de nye teknologiske løsningene. La oss ikke være redd de nye løsningene. Slik kan vi alle gjøre vårt for et bedre klima, sa Solheim.