- Spekters sektorpolitiske engasjement har økt de siste årene. Derfor er det med stolthet og glede jeg ønsker Sverre velkommen om bord på Spekterlaget. Med sin tunge og brede ledererfaring vil han være viktig ressurs i vårt arbeid med å videreutvikle Spekters sektorpolitiske engasjement i tett relasjon med våre medlemsvirksomheter, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

- Jeg gleder meg stort og ser frem til å ta fatt på spennende arbeidsoppgaver i Spekter. Spekter har gjennom mange år tatt en tydeligere og viktigere posisjon i den offentlige debatten for å fremme medlemmenes interesser. Som leder i Spektermedlemmet Flytoget gjennom 10 år, har jeg også i jobbhverdagen opplevd deres serviceinnstilling og de mange dyktige og kompetente medarbeidere, sier Sverre Høven.

Sverre Høven har jobbet 10 år i Flytoget med ulike topplederstillinger, han har vært toppsjef i Peppes Pizza og Star Tour, og tidligere har han jobbet i Bertel O. Steen og noe innen bank og finans. 

Høven starter i Spekter 18. april.