Tepfers fortalte om framtidsstudien om arbeidsmarkedet inFuture har gjort for Spekter. Studien viser at det særlig handler om å lære hele livet, og om å lære å innovere.

Kreativitet viktigere når maskinene tar rutineoppgavene

Vi er nå i ferd med å få datamaskiner som lærer. Det betyr at rutineoppgaver innen IT, og en rekke dokumentasjons- og gjennomlesningsoppgaver kan overtas av maskiner – til støtte for oss mennesker i vårt arbeid. Det som gjenstår er kreativitet – der er vi mennesker fortsatt langt bedre enn maskiner, sa Tepfers.

Informasjonskyndighet viktigere når både sann og falsk informasjon øker sterkt

Denne kyndigheten handler om å gjenkjenne og skille ut hva som er relevant informasjon. I en verden med enorme mengder informasjon – og hvor falsk informasjon spres raskere enn sann, vil det være viktig å ha ansatte med denne evnen.

Fordypningsevne viktigere når det er mange distraksjoner

Dagens digitale verden er full av distraksjoner.

- Da blir det viktig å ha ansatte med evnen til å jobbe forbi «kjedelighetspunktet» - til å jobbe konsentrert over tid, sa Tepfers.

Fremtidskompetansene må læres hele livet

Halveringstiden på undervist kunnskap synker. Derfor fungerer det stadig dårligere med den tradisjonelle modellen med å ta utdanning én gang, og så jobbe basert på den resten av livet.

– Selvsagt trenger man utdanning først, men kunnskapen må oppdateres underveis i karrieren. Derfor må vi ta i bruk digitale læringsmidler, med kortere, mer målrettede kurs, sa Tepfers.