I sitt innlegg gikk Haukaas grundig gjennom hvordan rollen som tillitsvalgt har endret seg over tid, og hvordan arbeidsgivere kan bidra til at vi får gode og trygge tillitsvalgte og dermed best mulig grunnlag for de beslutninger ledelsen tar.

Politisk innflytelse

- Medvirkningssystemene slik de ble utviklet i privat sektor ble kopiert da offentlig sektor utarbeidet sine hovedavtaler. Det ble viktig å skille mellom politikk og medvirkning, for det var ikke meningen at de ansatte i offentlig sektor skulle få større innflytelse over politiske beslutninger enn andre. Samtidig ser vi eksempler på at krevende prosesser, som i privat sektor må takles innenfor virksomheten, i offentlig sektor løftes ut av virksomheten og rettes mot politikerne. Et stort dilemma i offentlig sektor er derfor at når virksomheten fremstilles i et uheldig lys kan man få ønsket politisk oppmerksomhet, sa Haukaas.

Haukaas stilte spørsmålet - Hva blir da fellesprosjektet mellom tillitsvalgt og ledelse?

Finne fellesprosjektet

- Hensikten med at de tillitsvalgte på vegne av sine medlemmer skal medvirke på bedrifts- og virksomhetsnivå, er jo å gjøre ledelsens beslutninger bedre. De ansatte har skoen på, de vet hvor den trykker og har både rett og plikt til å gi råd i både ordinære driftsspørsmål og når det gjelder endring og omstilling, fortsatte Haukaas som vektla at god medvirkning forutsetter:

  • et tydelig fellesprosjekt
  • klar og tydelig ledelse og aksept av tillitsvalgtes rolle og bidrag
  • forutsetter aksept av rammevilkår - både de som skapes i markedet og de som skapes gjennom beslutninger tatt innenfor folkedemokratiet


- Den enkelte virksomhet må finne sitt fellesprosjekt som ledere og tillitsvalgte kan jobbe med, for å utvikle både tjenesten eller produktet de leverer og forholdene på arbeidsplassen, sa Haukaas.

Utvikle god medvirkning

- Vi lever i verdens beste land med solide demokratitradisjoner. Medvirkningssystemene i arbeidslivet har imidlertid fått lov til å utvikle seg fragmentarisk. Vi har tatt for gitt at det som utvikles i privat sektor, med behovet for økonomisk verdiskapning som logisk lim mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne, uten videre kunne overføres til offentlig sektor som ikke har det økonomiske verdiskapningsbehovet som samlingspunkt, sa Haukaas.

- For ledere er det viktig å forstå dette perspektivet, og videreutvikle medvirkningen på de premissene som gjelder i den enkelte virksomhet, avsluttet Haukaas.