Overenskomstene ble prolongert i sin helhet, og partene er enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på enkelte bestemmelser knyttet til pensjon.

Overenskomstenes del A1 vil også bli gjort gjeldende for Martina Hansens Hospital.

Overenskomsten (A1) varer for perioden 2018-2020