Arbeidstidsordninger var tema under et frokostmøte i regi av Fafo i dag, i forbindelse med lansering av boken «Turnus som fremmer heltidskultur». Både Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Delta var tydelig på at de gjerne vil ha i gang et nytt samarbeid med Spekter om arbeidstid.

-Dette er et positivt initiativ som vi skal følge opp framover. Som sentrale parter har vi ansvar for å bidra til å finne gode løsninger på arbeidstidsutfordringene i helseforetakene, sa Wikdahl under debatten.

Wikdahl pekte videre på at det har pågått mye godt arbeid i virksomhetene for å øke heltidsandelen , og resultatene viser at både andelen som jobber heltid og gjennomsnittlig stillingsprosent har økt siden 2010.

- Skal dette forbedres dette ytterligere, må vi tenke nytt rundt arbeidstidsordninger. Innovasjon i arbeidstid er krevende og kontroversielt, og mange kvier seg nok for å igangsette store prosjekter rundt dette. Terskelen kan bli lavere hvis vi som sentrale parter er tydelig på at vi virkelig ønsker nytenkning om arbeidstid, og definerer tydelige rammer slik at de lokale partene kan lage tilpassede ordninger i den enkelte virksomhet, sa Wikdahl.

Hun understreket også at man må tåle at det gjøres feil.

-Et stort hinder for innovasjon i dag, er at folk er redde for å gjøre feil. Det er lett å forstå, siden det er mange som leter etter feil, og ikke alle heier på oss. Men det må være lov å prøve og feile også innen arbeidstidsplanlegging. Ingen ordninger er perfekte i starten, og da må man evaluere, lære av det og justere ordningene slik at de blir gode, sa Wikdahl.

Se opptak av frokostmøtet på Fafos nettsider