Alle sikres en lønnsøkning på 0,75 prosent. Minstelønnssatsene heves tilsvarende. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.  

Forhandlingsresultatet gjelder for fysioterapeuter, ergoterapeuter, førskolelærere og pedagoger i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. 

- Nå er det opp til partene på det enkelte helseforetak å gjennomføre lokale forhandlinger tilpasset  virksomhetenes behov, sier Spekters forhandlingsleder Stein Gjerding.

Partene lokalt må ha sluttført de lokale forhandlingene senest 31. mai. Frist for å be om bistand er satt til 24. mai.