Forhandlingsresultatet gjelder for sykepleiere i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. 

- Nå er det opp til partene på det enkelte helseforetak å gjennomføre lokale forhandlinger tilpasset  virksomhetenes behov, sier Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig. 

Partene lokalt må ha sluttført de lokale forhandlingene senest 31. mai. Frist for å be om bistand er satt til 24. mai. 

Lønnsforhandlingene med de andre organisasjonene fortsetter etter følgende tidsplan:

Norsk Fysioterapeutforbund: 6. mai kl. 09.00
Norsk Ergoterapeutforbund: 6. mai kl. 09.00
Utdanningsforbundet: 6. mai kl. 09.00
LO-forbund: 8. mai kl. 10.00
YS-forbund: 8. mai kl. 10.30
Den norske legeforening: 14. mai kl. 12.00

Frist for oppstart av de lokale B‐dels forhandlingene for foreninger i Akademikerne (unntatt Den norske legeforening) er mandag 6. mai.Frist for å be om bistand er torsdag 23. mai kl. 15.00.Frist for avslutning er onsdag 5. juni kl. 15.00.

Frister for lokale forhandlinger for forbund uten A2-del (Unio, LO, YS og SAN) vil bli avtalt etter A2-forhandlingene.