Det skal nå forhandles lokalt i det enkelte sykehus.

Enigheten omfatter alle helseforetak med sykehusdrift og Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.