Løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp etter fast rullerende mønster, og slik at det kan legges til rette for å planlegge for ulike typer langtidsfravær og ferie.

- Dette gir forutsigbarhet både for den enkelte lege og for helseforetakenes planlegging, sier Brustad.

- Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier Hermansen.

Spekter og Legeforeningen har også kommet til enighet om en løsning for leger i spesialisering og tilrettelegging av arbeidstiden for gravide leger i siste trimester.

En styrke for partssamarbeidet

Siden partene har kommet til enighet gjennom forhandlinger, vil det nå ikke være nødvendig med ny behandling av saken i Rikslønnsnemnda.

- Det er viktig at partene har funnet frem til enighet. Dette styrker partssamarbeidet og den norske modellen fastslår Brustad og Hermansen.

Protokoll fra forhandlingene