Etter dagens forhandlinger har Spekter kommet til enighet med LO Stat, YS-Spekter, SAN og Unio. De innledende sentrale forhandlingene med Akademikerne starter først på fredag.

Forhandlingene fortsetter nå lokalt. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlinger er fastsatt til fredag 26. april. Når det gjelder frist for de videre forhandlinger i område 4 Lovisenberg og 10 Helseforetak avtales dette senere.

Protokoller fra de innledende sentrale forhandlinger: