Streiken blant LOs og YSs medlemmer vil primært berøre administrative funksjoner og rådgivningstjenesten. Pasienttilbudet ved Feiringklinikken og Glittreklinikken vil kunne bli noe redusert, særlig knyttet til rehabilitering. 

LHL har allerede etablert en innskuddspensjonsordning. Spekter/LHL har nå avtalt med Unio, Akademikerne og SAN at denne ordningen tariffestes med maksimalt lovlig sats på 7 prosent, der arbeidstakers egenandel er 1 prosent og arbeidsgivers 6 prosent. Dette sikrer LHL forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon. Det skal også etableres overgangsordninger som sikrer at ingen av dagens ansatte taper på overgangen til ny pensjonsordning.

- Det er gledelig at Unio, Akademikerne og SAN vil være med og utvikle og tilpasse LHL til nye tider. For at det pasienteide LHL også i fremtiden skal kunne tilby høykvalitets helsetjenester i en stadig mer skjerpet konkurransesituasjon, er det nå etablert en bærekraftig pensjonsordning som gir forutsigbarhet for virksomheten og er god for de ansatte, sier Bratten. 

Siden LHLs innskuddspensjonsordning nå er tariffavtalt med de største fagforeningene i LHL, er det for øvrig ikke lovlig å videreføre en annen type pensjonsordning for LO og YS.