- Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, og vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med disse Unio forbundene i A2-forhandlingene for sykehusene, sier Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

Resultatet gjelder for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg sykehus. Spekter og de tre forbundene er enige om at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger i år.  

Norsk Fysioterapeutforbund

  • Alle medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund som er omfattet av overenskomsten skal være sikret et generelt tillegg på 1,9%.
  • Alle medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund i stilling som spesialfysioterapeut med ansiennitet på 16 år eller mer gis et ytterligere tillegg på 0,5% (samlet 2,4%).
  • Alle medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund i lederstilling med økonomi- og personalansvar gis ytterligere tillegg på 0,5% (samlet 2,4%).

Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. 

Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2019.

Minstelønnsnivåer med virkning fra 1. august 2019 (Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn): 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

410.000

425.000

450.000

500.000

Spesialfysioterapeut

450.000

475.000

510.000

538.000

Norsk Ergoterapeutforbund

  • Alle medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund som er omfattet av overenskomsten skal være sikret et generelt tillegg på 1,9%.
  • Alle medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund i stilling som spesialergoterapeut med ansiennitet på 16 år eller mer gis et ytterligere tillegg på 0,5% (samlet 2,4%).
  • Alle medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund i lederstilling med økonomi- og personalansvar gis ytterligere tillegg på 0,5% (samlet 2,4 %).

Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2019.

Minstelønnsnivåer med virkning fra 1. august 2019 (Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn): 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Ergoterapeut

410.000

425.000

450.000

500.000

Spesialergoterapeut

450.000

475.000

510.000

538.000

Utdanningsforbundet

  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet som er omfattet av overenskomsten skal være sikret et generelt tillegg på 2,2%.
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i stilling som pedagog med spesialkompetanse gis et ytterligere tillegg på 0,5% (samlet 2,7%).
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i lederstilling med økonomi- og personalansvar gis et ytterligere tillegg på 0,5% (samlet 2,7%).

Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019.

Minstelønnsnivåer med virkning fra 1. mai 2019 (Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn): 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Barnehagelærer

410.000

425.000

450.000

500.000

Pedagoger med spesialkompetanse

450.000

475.000

510.000

538.000