Enigheten innebærer blant annet at minstelønnsssatsene heves, slik at fysioterapeuter, ergoterapeuter og barnehagelærere i sykehus skal tjene minimum kr 538 000 etter 10 år, og spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut og pedagogere med spesialkompetanse skal tjene minst kr 602 000 etter 10 år.

Forhandlingene har omfattet helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital.