Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, og  innebærer blant annet at minstelønnsssatsene heves, slik at fysioterapeuter, ergoterapeuter og barnehagelærere i sykehusene skal tjene minst kroner 505.000 etter 10 år. De som er ansatt i stilling som krever spesialutdanning skal minst tjene 548.000 etter 10 år. 

Her finner du protokollene til nedlasting: