- Forhandlingene har vært konstruktive. Nå er det opp til partene på det enkelte helseforetak å gjennomføre lokale forhandlinger tilpasset virksomhetenes behov og i tråd med resultatet fra frontfaget, sier fagsjef Cathrine Hennig i Arbeidsgiverforeningen Spekter. 

Forhandlingsresultatet gjelder for de tre forbundenes medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2014. 

Les alle forbundsvise avtaler her