Fysioterapeuter, ergoterapeuter og førskolelærer får et generelt tillegg på 2000 kroner.

Spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut, pedagog med spesialkompetanse og ledere får et generelt tillegg på 4000 kroner.

Øvrige medlemmer av de tre forbundene får et tillegg på 2000 kroner. Unntaket er fysioterapeut i turnustjeneste som gis et tillegg på 1800 kroner.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. mai 2015, og minstelønnssatsene heves tilsvarende de generelle tilleggene. Partene er enige om at det ikke gjennomføres lokale forhandlinger i år.