Oppgjøret er i tråd med de inntektspolitiske forutsetningene for 2016, og innebærer blant annet at minstelønnssatsene heves, slik at nyutdannede medlemmer av disse forbundene nå skal tjene minimum 380 000 kroner i året, og minimum 447 000 etter 10 år.

Minstelønnen til spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut og pedagog med spesialkompetanse med minst 10 års ansiennitet blir på 490 000 kroner. Endringene skjer med virkning fra 1. juni 2016.

Partene har fordelt alle lønnsmidler sentralt, og er enige om at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger i år.