Alle lønnstillegg er forhandlet ferdig sentralt med disse forbundene, og det gjennomføres ikke lokale lønnsforhandlinger i år. Resultatene er i tråd med den anslåtte normen fra frontfaget, og gjelder for helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

Norsk Fysioterapeutforbund

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund får et generelt tillegg på 1,2 prosent med virkning fra 1. juli 2017.

Nye minstelønnssatser fra 1. juli 2017:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

385.000

395.000

418.000

460.000

Spesialfysioterapeut

420.000

435.000

455.000

500.000

Norsk Ergoterapeutforbund

Medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund får et generelt tillegg på 1,2 prosent med virkning fra 1. juli 2017.

Nye minstelønnssatser fra 1. juli 2017:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Ergoterapeut

385.000

395.000

418.000

460.000

Spesialergoterapeut

420.000

435.000

455.000

500.000

Utdanningsforbundet

Medlemmer av Utdanningsforbundet får et generelt tillegg på 1,4 prosent med virkning fra 1. juli 2017.

Nye minstelønnssatser fra 1. juli 2017:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Barnehagelærer

385.000

395.000

418.000

460.000

Pedagoger med spesialkompetanse

420.000

435.000

455.000

500.000