Forhandlingsløsningen innebærer blant annet at minstelønnsssatsene heves slik at sykepleiere skal tjene minimum kr 538 000 etter 10 år, og spesialsykepleiere/jordmødre minst kr 602 000 etter 10 år.

Resultatet omfatter helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital.