Spekter og SAN har blant annet blitt enige om noen tekstlige opprydninger og presiseringer i overenskomsten.

-Når det gjelder de videre forhandlingene på virksomhetsnivå, forutsetter Spekter at partene lokalt følger opp normen fra frontfaget, slik et enstemmig Holdenutvalg sluttet opp om før jul, sier Bratten.

Hun minner om at NHO i forståelse med LO har anslått at en ramme på 3,3 prosent for industrien.

Det er enighet om at de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 9. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 1-3 og 6-8, og 13. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 9.

Det er avtalt at det skal være et eget forhandlingsløp for helseforetakene og Lovisenberg sykehus senere.

Les protokollen her: