Sykepleiere får et generelt tillegg på 2000 kroner, spesialsykepleiere, jordmødre og ledere får et generelt tillegg på 4000 kroner. Forhandlingsresultatet gjelder for NSFs medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. 

Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. mai 2015. Resultatet er innenfor de inntektspolitiske forutsetningene i år.

En nyutdannet sykepleier i sykehus skal nå tjene minimum 371 000 kroner i året, mens minstelønnen til en spesialsykepleier med minst 10 års ansiennitet blir på 469 000 kroner. 

Spekter og NSF er enige om at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger i for NSF-medlemmene i helseforetakene i år.