Forhandlingsresultatet gjelder for NSFs medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2014. En nyutdannet sykepleier i sykehus skal nå tjene minimum 369 000 kroner i året, mens minstelønnen til en spesialsykepleier med minst 10 års ansiennitet blir på 465 000 kroner. 

- Vi har hatt en konstruktiv og god forhandlingsprosses med NSF. Nå er det opp til partene på det enkelte helseforetak å gjennomføre lokale forhandlinger tilpasset virksomhetenes behov og i tråd med resultatet i frontfaget, sier Bratten. 

Spekter og NSF er også enige om at sykepleiere gis lønn under videreutdanning når arbeidsgiver har vurdert behovet for utdanningen og gitt permisjon. Under videreutdanning får sykepleierne lønn tilsvarende minimum 80 prosent av minstelønn for sykepleier ut fra den enkeltes ansiennitet.


Forhandlingene med de øvrige forbundene i helseforetakene fortsetter.

Forbundsvise avtaledeler (A1 og A2)