Spekter og Norsk Sykepleierforbundet er enige om at det gis et generelt tillegg på 1,2 prosent til alle NSF-medlemmene i helseforetakene og Lovisenberg sykehus, og om at minstelønnssatsene heves.

-Vi har hatt konstruktive forhandlinger og godt samarbeid for å finne en innretning på lønnsoppgjøret som begge parter er fornøyd med. Det har vi klart innen ansvarlige rammer, sier Bratten.  

Oppgjøret er i tråd med den anslåtte normen fra frontfaget, og lønnstilleggene gis med virkning fra 1. august 2017.

 Nye minstelønnssatser (gjeldende fra 01.08.17):

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Sykepleier

385.000

395.000

418.000

460.000

Spesialsykepleier/jordmor

420.000

435.000

455.000

500.000

 

Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn.