Minstelønnssatsene heves, slik at en nyutdannet sykepleier i sykehus nå skal tjene minimum 380 000 kroner i året, og minimum 447 000 etter 10 år. Minstelønnen til en spesialsykepleier med minst 10 års ansiennitet blir på 490 000 kroner. Endringene skjer med virkning fra 1. juni 2016.

Partene er enige om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i det enkelte helseforetak, og at de som ikke har fått lønnstillegg som følge av økning i minstelønnssatsene, skal gis et lønnstillegg lokalt.

Ansatte i stilling som spesialsykepleier/jordmor med 16 års ansiennitet skal være sikret et tillegg på 2,5 prosent fra 1. juli 2016.

Forhandlingsresultatet gjelder for NSFs medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus.