Avtalen med LO Stat og YS-Spekter innebærer at det gis et generelt tillegg på 1463 kroner pr. år, samt et lavtlønnstillegg på 2730 kroner pr år for arbeidstakere med en årslønn på kr 365 670,- eller lavere.

Forhandlingene fortsetter nå lokalt. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlinger er fastsatt til fredag 26. april.

Protokoller fra de innledende sentrale forhandlinger: