- Medlemmene i LO og YS får et generelt sentralt lønnstillegg på 9000 kroner. Det er enighet om det nå skal gjennomføres lokale forhandlinger på det enkelte helseforetak, sier fagsjef Cathrine C. Hennig i Spekter

Minstelønnssatsene heves, slik at for eksempel en nyutdannet fagarbeider i sykehus nå skal tjene minimum 330 000 kroner i året, mens minstelønnen med 10 års ansiennitet blir på 392 000 kroner. 

Forhandlingsresultatet gjelder for LO- og YS-medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2016.