Resultatet er på nivå med normen fra frontfagsoppgjøret, og omfatter helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. 

Partene er enige om at det ikke gjennomføres lokale forhandlinger i sykehusene i årets lønnsoppgjør. 

Nye minstelønssatser med virkning fra 1. juli 2018: 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

314.000

319.000

330.000

375.000

402.000

Stillingsgruppe 2 og 3

350.000

355.000

361.000

415.000

 

Stillingsgruppe 4

400.000

410.000

433.000

490.000

 

Stillingsgruppe 5

435.000

455.000

490.000

525.000

 

For informasjon om hvilke stillinger som sorterer under ulike stillingsgrupper, se s. 46 i overenskomsten.