Alle lønnstillegg er forhandlet ferdig sentralt med disse forbundene, og det gjennomføres ikke lokale lønnsforhandlinger i år.

Resultatene er i tråd med den anslåtte normen fra frontfaget, og gjelder for helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

Medlemmer av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL & IT forbundet, Musikernes Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund, Delta, Parat og Bibliotekarforbundet
får et generelt tillegg på 4000 kroner med virkning fra 1. juli 2017.

Ny minstelønnstabell med virkning fra 1. august 2017:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

298.000

303.000

314.000

359.000

386.000

Stillingsgruppe 2 og 3

334.000

339.000

345.000

396.000

 

Stillingsgruppe 4

385.000

395.000

418.000

460.000

 

Stillingsgruppe 5

420.000

435.000

455.000

500.000

 

Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn.