Det er foretatt enkelte tekstlige justeringer i den sentrale overenskomsten. Det skal nå forhandles lokalt i den enkelte virksomhet.

- Som partene ble enige om i Holdenutvalget, skal frontfagsnormen ligge til grunn for alle tariffoppgjørene. Vi forventer at partene lokalt også viser nødvendig moderasjon når det nå skal forhandle i den enkelte virksomhet, sier Bratten.

Normen fra frontfaget, er av NHO og LO kommunisert til 2,4 prosent i år. 

- Det er også viktig at de lokale partene tar en grundig gjennomgang av de lokale delene av overenskomstene, med tanke på å fjerne reguleringer som hindrer effektiv drift eller produktivitetsvekst, og tilpasse dem til konkurransesituasjonen og et moderne arbeidsliv, sier Bratten.

Videre forhandlingsløp

De sentrale innledende forhandlingene i Spekter fortsetter med Akademikerne 7. april. 

Avsluttende sentrale forhandlinger for overenskomstområde 1 (orkestre og teatre) gjennomføres 14. april.

For helseforetakene og Lovisenberg sykehus skal det være et eget forhandlingsløp som avtales senere. 

Følgende frister for lokale forhandlinger er avtalt med LO, Unio, YS og SAN:

  • For overenskomstområde 2-3 (Norges Bank og Avinor) og 7-8 (NSB og Posten) er fristen for å ha avsluttet lokale forhandlinger 29. april. 
  • For overenskomstområde 6 (NRK) er fristen 22. april. 
  • For overenskomstområde 9 (øvrige virksomheter) er fristen 3. mai.