Partene er enige om at det er nødvendig å etablere en ny tjenestepensjonsordning som alternativ for dagens pensjonssystem. Som følge av frontfagsresultatet, pågår det prosesser i trepartssamarbeidet som kan lede opp til endringer i dagens lovgivning.

Situasjonen i sektoren tilser at det er behov for å etablere et alternativ til dagens pensjonssystem for å forhindre nedskjæringer og redusert aktivitet og kulturtilbud til publikum.

Partene er enige om at det fra 1. juli 2016 etableres en midlertidig innskuddspensjonsordning for orkestre, teatre og Den Norske Opera & Ballett. Partene vil i hovedoppgjøret i 2018 forhandle om en varig pensjonsløsning for disse virksomhetene.

Det skal nå forhandles lokalt om lønn i den enkelte virksomhet. Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er 3. mai.