Det er gitt sentrale generelle lønnstillegg til medisinstudenter med lisens, turnusleger og leger i spesialisering. Tilleggene gis med virkning fra 1. januar 2015. Oppgjøret er innenfor rammene i det inntektspolitiske oppgjøret.

Det skal nå forhandles i det enkelte foretak om blant andre overlegenes lønnsoppgjør.

- Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet om denne delen av oppgjøret. Partene i den enkelte virksomhet har nå ansvar for å finne gode løsninger i de lokale forhandlingene for overlegene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.