Det er gitt generelle tillegg for leger i spesialisering, turnusleger og medisinerstudenter med virkning fra 1. januar 2017.

Nye minstelønnssatser gjeldende fra 1. januar 2017 er som følger:

Medisinstudenter med lisens

447 500

Turnusleger

496 500

Leger i spesialisering kat. A

563 000

Leger i spesialisering kat. B

608 000

Leger i spesialisering kat. C

650 000

Generelt tillegg er inkludert i ny minimumslønn.

Leger i spesialisering kat. D gis et generelt tillegg tilsvarende "Leger i spesialisering kat. C". Generelt tillegg og minimumslønn for legespesialist fastsettes i de avsluttende sentrale forhandlingene.

Partene er enige om at det skal forhandles lokalt i det enkelte helseforetak for blant andre overleger, forskere og stipendiater.