Alle sikres en lønnsøkning på 0,75 prosent.  Minstelønnssatsene heves med minimum 3000 kroner.  Det skal gjennomføres lokale forhandlinger. 

- Nå er det opp til partene i den enkelte virksomhet å finne gode løsninger i de lokale forhandlingene, sier Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig.

Partene lokalt må ha sluttført de lokale forhandlingene senest 14. juni (LO-forbund) og 17. juni (YS-forbund). Frist for å be om bistand er satt til 31. mai.