Med virkning fra 1. august, gis LO- og YS-medlemmer i stillingsgruppe 1-4 (se oversikt over stillingsgrupper under) et generelt tillegg på 2000 kroner, mens de i stillingsgruppe 5 gis et generelt tillegg på 4000 kroner. Dette gjelder også for ledere som leder ansatte i stillingsgruppe 5. Øvrige medlemmer i LO og YS gis et generelt tillegg på 2000 kroner.

Minstelønnssatsene økes tilsvarende. Minstelønnen for de i stillingsgruppe 1 med minst 20 års ansiennitet økes ytterligere til 373.000 med virkning fra 1. januar 2016.

Partene er enige om at det ikke gjennomføres lokale forhandlinger for LO og YS medlemmer i år. Resultatet er innenfor de inntektspolitiske forutsetningene for 2015.

Oversikt over stillingsgrupper:

  • Stillingsgruppe 1: Stillinger hvor det som hovedregel ikke stilles krav om særskilt utdanning
  • Stillingsgruppe 2: Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning
  • Stillingsgruppe 3: Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell.
  • Stillingsgruppe 4: Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m fl.
  • Stillingsgruppe 5: Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad