Enigheten gjelder for helseforetakene, og for Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital.

Overenskomstene ble videreført i sin helhet. Det skal nå gjennomføres forhandlinger om lønn med de ulike fagforeningene. 

Videre fremdrift i forhandlingene for sykehusene:

  • 5. mai: A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund (fortsetter 30. mai)
  • 13. mai: A2 med øvrige Unio-forbund
  • 18. mai: A2 med Den Norske Legeforening
  • A2-forhandlinger med LO/YS vil først finne sted etter meklingene for kommunesektoren/staten, og tidspunkt fastsettes senere