Spekter og Akademikerne er enige om at det innen 23. april avholdes et planleggingsmøte mellom de lokale parter. Frist for oppstart av B-dels forhandlingene (med unntak av Legeforeningen) og for forhandlinger om overenskomstens del A2 (for Legeforeningen) er avtalt til 6. mai.

Frist for å gjennomføre de lokale B-dels forhandlinger (med unntak av Legeforeningen) er fastsatt til onsdag 5. juni. 

Protokoller fra de innledende sentrale forhandlinger: