Det er dermed enighet i årets lønnsoppgjør for samtlige 95 virksomheter i Spekters største overenskomstområde (område 9).

- Det har vært ulike temaer i forhandlinger og mekling for de ulike bedriftene. Det er gitt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år. Vi har også fått på plass ulike løsninger knyttet til pensjon i de virksomhetene der dette var et forhandlingstema, sier Bratten.

Meklingen omfattet Vinmonopolet AS, Flytoget AS, Ruter AS, Norlandia Care Group AS (barnehager og pasienthotell), AIM Norway SF, Drammen Scener AS, Studentsamskipnadene i Østfold, Oslo og Akershus, Bergen og Stavanger, SIO Mat og Drikke, Vinmonopolet AS, Siva -Selskapet for industrivekst SF og Sporveien AS.

Totalt fant partene løsning på hele 29 overenskomster med ulike fagforeninger i meklingen. Streiken som var varslet fra lørdag morgen, blir derfor ikke iverksatt.

Spekter har godkjent resultatet, noen av fagforeningene skal ha oppgjøret ut på uravstemming.