Enigheten gjelder overenskomstens del A1 for helseforetakene, og for Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital.

Overenskomstene ble prolongert tilnærmet i sin helhet, og partene er enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på hvordan enkelte sosiale bestemmelser slår ut for arbeidstakere som er 67 år og eldre.  

De nye overenskomstene varer for perioden 2020-2022. Partene er også enige om at pensjonsforholdene videreføres som i dag i denne perioden.

Videre fremdrift

Det blir senere avtalt tidspunkt og fremdrift for det videre forhandlingsløpet i sykehusene. Det skal derfor foreløpig ikke iverksettes forhandlingsaktivitet i det enkelte sykehus før videre forhandlingsløp er avtalt mellom de sentrale partene.

Last ned protokollene fra forhandlingene her: