- Vi har hatt konstruktive forhandlinger, og medlemmene i LO og YS får et gjennomsnittlig sentralt lønnstillegg på om lag 14 000 kroner. Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger på det enkelte helseforetaket tilpasset virksomhetenes behov og i tråd med resultatet i frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

En nyutdannet fagarbeider i sykehus skal nå tjene minimum 319 000 kroner i året, mens minstelønnen med 10 års ansiennitet blir på 376 000 kroner. 

Forhandlingsresultatet gjelder for LO- og YS-medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2014. 

Prokoller fra de sentrale forhandlingene finner du her.