Selv om det ikke er diskutert lønn i denne forhandlingsrunden, poengterte Bratten at det vil bli avgjørende å følge opp normen fra frontfaget, noe et enstemmig Holdenutvalg sluttet opp om før jul.

- Vi forventer at partene både i de videre sentrale forhandlingene og der det skal forhandles i den enkelte virksomhet forholder seg til den rammen NHO har anslått i forståelse med LO, sier Bratten.

Det er enighet om at de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 9. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 1-3 og 6-8, og 13. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 9.

Det er avtalt at det skal være et eget forhandlingsløp for helseforetakene og Lovisenberg sykehus senere.

Les protokollene her: