Resultatet

For medlemmer av LO og YS er det gitt et generelt tillegg på kroner 4.875. De som tjener 430.221 kroner eller lavere (gjelder ikke lærlinger og unge arbeidstakere), får et ytterligere tillegg på kroner 3.900. Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019. Disse tilleggene gis ikke i overenskomstområde 10 og 13, der tillegg skal avtales i senere forhandlinger.

For medlemmer i Unio forhandles alle lønnstillegg lokalt i virksomhetene. Unntaket er i helseforetak/sykehus (overenskomstområdene 10 og 13), der det er avtalt en egen prosess for forhandling av lønnstillegg med Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet.

For medlemmer i SAN forhandles alle lønnstillegg lokalt i virksomhetene, også i helseforetak/sykehus.

Videre fremdrift

Forhandlingsdatoer og frister for lokale forhandlinger i overenskomstområde 1-9 og 11-12:

 • Frist for avslutning av lokale forhandlinger (B-del): 10. mai kl 15.00
  Unntak: Overenskomstområde 6, NRK: Frist 30. april kl. 15.00. For YS i overenskomstområde 11: Frist for avslutning 15. mai kl 15.00
 • Frist for å be om bistand fra sentrale parter i B-delsforhandlinger: 3. mai kl. 15.00

Helseforetak/sykehus (overenskomstområde 10 og 13)

 • A1-forhandlinger med LO, YS; Unio, Akademikerne og SAN: Onsdag 10. april kl. 12.00
 • A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund: 24. april
 • A2-forhandlinger med Den norske Legeforening: 6. mai
 • A2-forhandlinger med LO/YS: 10. mai
 • A2-forhandlinger med Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbund: Avtales senere
 • For SAN i overenskomstområde 10 og 13: Frist for avslutning 22. mai kl 15.00
 • For Akademikerne i overenskomstområde 10 og 13: Partene lokalt skal i forkant av lokal forhandlingsstart, og senest innen 10. april, avholde et planleggingsmøte for å lage en fremdriftsplan for oppgjøret og avklare tallgrunnlaget for forhandlingene.
 • For Akademikerne, unntatt Legeforeningen, er frist for oppstart av de lokale forhandlingene på B-dels nivå 25. april. Frist for å be om bistand er 8. mai kl. 15.00. Frist for avslutning er 15. mai kl. 15.00.
 • Frister for lokale forhandlinger i overenskomstområde 10 og 13 med andre organisasjoner avtales senere

 

Protokollene finner du her