Det er også enighet med Norsk Journalistlag.

Det skal nå forhandles lokalt i den enkelte virksomhet (se frister under). For helseforetakene og andre sykehus, vil det bli fastsatt datoer for det videre forhandlingsløpet senere (Med SAN er fristen for å ha avsluttet lokale forhandlinger avtalt til 30. mai). 

For medlemmer i LO og YS er det avtalt et generelt tillegg på kr 1.950,- pr år. Det gis et ytterligere tillegg på kr 4.875,- pr år til arbeidstakere med en årslønn på 417.726,- eller lavere (gjelder ikke lærlinger og unge arbeidstakere). Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018.

For medlemmer i Unio forhandles alle lønnstillegg lokalt i virksomhetene, med unntak av i helseforetak/sykehus der prosess for forhandling av lønnstillegg avtales senere.

For medlemmer i SAN forhandles alle lønnstillegg lokalt i virksomhetene, også i helseforetak/sykehus.

Forhandlinger med Akademikerne er avtalt fredag 13. april.

Spekter forutsetter at normen fra frontfaget legges til grunn i de lokale forhandlingene i den enkelte virksomhet, og at forhandlingene føres på grunnlag av de kriteriene partene har avtalt:

 • Virksomhetens økonomi
 • Produktivitet
 • Fremtidsutsikter
 • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning

For Nettbuss foreligger det meklingsløsning for årets tariffoppgjør.

Ny inndeling av overenskomstområder

Det er enighet mellom Spekter og LO, Unio, YS og SAN om en ny inndeling av overenskomstområdene i Spekter, der Spekters virksomheter deles inn i 13 områder. Den nye inndelingen er som følger (Se detaljer her):

 • Område 1: Kulturvirksomheter
 • Område 2: Norges Bank
 • Område 3: Avinor
 • Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag
 • Område 5: Nettbuss
 • Område 6: NRK
 • Område 7: NSB
 • Område 8: Posten
 • Område 9: Øvrige virksomheter
 • Område 10: Helseforetak med sykehusdrift
 • Område 11: Øvrige helseforetak (intensjon om opprettelse av dette området)
 • Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst
 • Område 13: Sykehus med driftsavtaler

 «Slitertillegg»

Det er også enighet om å innføre et såkalt «slitertillegg» for ansatte i bedrifter med privat AFP, tilsvarende det som ble resultatet i frontfagsmeklingen.

«Slitertillegget» er et eget pensjonstillegg til arbeidstakere som har en inntekt under 7,1 G (p.t kr 664 801), og som går av ved 62, 63 eller 64 år og ikke fortsetter å arbeide. For å få tillegget må man tilfredsstille en rekke kriterier som fremgår av reglene for ordningen, kvalifisere til AFP og i tillegg ha hatt en inntekt over 1 G (pt kr 93 634) i minst 20 år. 

Videre forhandlingsløp

Frister for lokale forhandlinger

 • NRK  (Overenskomstområde 6): 
  Frist for avslutning 20. april kl. 15.00 (Frist for å be om bistand: 18. april kl. 15.00)

 • Norges Bank, Avinor, NSB, Posten, Kulturvirksomheter, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, Øvrige virksomheter, Øvrige helseforetak (Kun SAN) og Virksomheter innen helse og velferd samt Bane NOR (Overenskomstområde 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12): 
  Frist for avslutning 9. mai kl. 15.00. (Frist for å be om bistand: 27. april kl 15.00) 
 • Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (område 10 og 13)
  For SAN er frist for avslutning 30. mai kl 15.00. (Frist for å be om bistand: 16. mai kl 15.00)

 • Frister for de videre forhandlinger med Unio, LO og YS i område 10 og 13 avtales senere.

Protokoller fra forhandlingene

Protokoll med LO Stat

Protokoll med Unio

Protokoll med YS Spekter

Protokoll med SAN