I tillegg ble administrerende direktør Hilde Britt Skarbøvik Mellbye i AS Vinmonopolet og administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus HF valgt som nye varamedlemmer til styret.

Styret i Spekter etter generalforsamlingen 13. mars 2018:

Styrets leder: Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF

Styrets nestleder: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS

Styremedlemmer:

  • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, NRK AS           
  • Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping AS
  • Stein Kinserdal, administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold HF          
  • Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF
  • Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien
  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS

Varamedlemmer:

  • Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris Helse AS           
  • Hilde Britt Skarbøvik Mellbye, administrerende direktør i AS Vinmonopolet        
  • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF